Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.
Logo SŻPiS 2. KOP

Stowarzyszenie
Żołnierzy Pracowników i Sympatyków
2. Korpusu Obrony Powietrznej


Wiadomości archiwalne z 2012 roku


[ Wiadomości bieżące ]    Archiwum: [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]

27.12.2012 - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Autor: Edward Strzelecki.

W związku ze złożonymi rezygnacjami z funkcji prezesa i wiceprezesa Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje na dzień 11.01.2013 r. godz. 17.00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Restauracji Cztery Pory w Bydgoszczy przy ul. Pięknej 13 (budynek dawnego FOTONU). W przypadku braku wymaganego przez Statut quorum, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. 11.01.2013 o godz. 17.30, a którego uchwały bez względu na ilość obecnych członków są ważne.

Proponowany porządek zebrania: [ Zobacz więcej ]
 

26.12.2012 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Autor: Edward Strzelecki.

W dniu 20.11.2012 r. o godz. 18:00 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu Obrony Powietrznej. W posiedzeniu udział wzięli:

 • kol. Marian Dering;
 • kol. Wiesław Kosicki;
 • kol. Zygmunt Stec;
 • kol. Edward Strzelecki;
 • kol. Henryk Nazarewicz;
 • kol. Edmund Łączny;
 • kol. Czesław Hrut.

Obowiązki protokolanta wykonywał kol. Edward Strzelecki. Przyjęto jednogłośnie porządek dzienny posiedzenia: [ Zobacz więcej ]
 

24.12.2012 - Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku... Autor: Lesław Adamczyk.

Św. Mikołaj - Copyright by MEC4D

 

Wszystkim organizatorom akcji i Darczyńcom oraz Ich Rodzinom, którzy dopomogli mi finansowo w zakupie schodołaza i częściowego pokrycia kosztów leczenia - tą drogą - przesyłam serdeczne Życzenia Wesołych ale Spokojnych, Pogodnych i Pełnych Rodzinnego Ciepła Świąt Bożego Narodzenia, a także Szczęśliwego Nowego 2013 Roku, dużo, dużo Zdrowia, wszelkiej Pomyślności oraz Radosnych, pełnych Miłości i beztroski dni nowego roku, zadowolenia z pracy i samych spełnionych Życzeń i Marzeń.
 

Ppłk w st. spocz. Lesław Adamczyk z pozdrowieniami z Bochni 24.12.2012 r.
 

21.10.2012 - Podziękowanie... Autor: Lesław Adamczyk.

ppłk Lesław Adamczyk

 

Szanowni Państwo! Moi Przełożeni, Koledzy, byli Podwładni, Zarząd Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy oraz członkowie tej organizacji, Prezesi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i członkowie tej organizacji: koła nr 1 w Bydgoszczy i koła nr 24 w Gryficach , Zarząd Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników RADAR w Jeleniej Górze oraz członkowie tego Stowarzyszenia, a także inne osoby nieznane - którzy wzięli udział w akcji pomocy finansowej dla mnie - ppłk w st. spocz. Lesława ADAMCZYK - w związku z zaistniałą, moją trudną sytuacją finansową. [ Zobacz więcej ]
 

18.10.2012 - Stan realizacji akcji: Potrzebna pomoc! Autor: Edward Strzelecki.

ppłk Lesław Adamczyk

 

Informuję, że w dniu 04. października 2012 r. z subkonta Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP, na które wpływały środki finansowe na pomoc w zakupie schodołazu dla ppłk. rez. Lesława Adamczyka, został wykonany przelew w wysokości 3.120 zł na konto sklepu medycznego Medicum w Bochni. Była to brakująca kwota do pełnego opłacenia faktury za schodołaz LG 2004 o wartości 15.600 zł. Kwota 12.480 zł została wpłacona na konto sklepu Medicum przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni. Obecnie sklep Medicum jest w trakcie realizacji zamówienia schodołazu. [ Zobacz więcej ]
 

14.09.2012 - Spotknie koleżeńskie członków SŻPiS 2. KOP. Autor: Zbigniew Przęzak.

SŻPiS 2 KOP - Spotkanie

 
 

W dniu 14. września 2012 r. na terenie Aeroklubu Bydgoskiego odbyło się spotkanie koleżeńskie członków i sympatyków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP. [ Zobacz więcej ]
 

26.08.2012 - Zaproszenie na spotknie koleżeńskie członków SŻPiS 2. KOP. Autor: Edward Strzelecki.

SŻPiS 2 KOP - Zaproszenie

 
 

W dniu 14 września 2012 r. na terenie Aeroklubu Bydgoskiego odbędzie się spotkanie koleżeńskie członków i sympatyków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP. [ Zobacz więcej ]
 

08.08.2012 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Autor: Edward Strzelecki.

W dniu 08.08.2012 odbyło się zebranie zarządu Stowarzyszenia. Zebranie poświęcone było sprawom przygotowania spotkania koleżeńskiego w dniu 14.09.2012.

Obowiązki protokolanta wykonywał kol. Edward Strzelecki. [ Zobacz więcej ]
 

31.07 - 21.09.2012 - Potrzebna pomoc! Autor: Edward Strzelecki.

ppłk Lesław Adamczyk

Zarząd Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP przyjął w dniu 10.07.2012 Uchwałę o założeniu subkonta dla ppłk. Lesława Adamczyka. Subkonto zostało założone w dniu 31 lipca 2012 r. w Banku Zachodnim WBK SA w Bydgoszczy, oto jego numer:

 

62 1090 1896 0000 0001 1952 0204

Stan konta na dzień 01.10.2012 r.:   4.835,02 PLN

 

Na jaki cel przeznoczone byłyby zebrane fundusze? [ Zobacz więcej ]
 

15.07.2012 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Autor: Edward Strzelecki.

W dniu 10.07.2012 r. o godz. 18:30 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu Obrony Powietrznej.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia gen. bryg. rez. Marian DERING. W posiedzeniu udział wzięli:

 • kol. Zygmunt Stec;
 • kol. Edward Strzelecki;
 • kol. Henryk Nazarewicz;
 • kol. Edmund Łączny;
 • kol. Czesław Hrut.

Obowiązki protokolanta wykonywał kol. Edward Strzelecki. Przyjęto jednogłośnie porządek dzienny posiedzenia: [ Zobacz więcej ]
 

17.06.2012 - Spotknie koleżeńskie członków SŻPiS 2. KOP. Autor: Zbigniew Przęzak.

SŻPiS 2 KOP - Zaproszenie

 
 

W dniu 15. czerwca 2012 r. na terenie obiektów byłego 2. KOP i na terenie Aeroklubu Bydgoskiego odbyło się spotkanie koleżeńskie członków i sympatyków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP. [ Zobacz więcej ]
 

24.05.2012 - Zaproszenie na spotknie koleżeńskie członków SŻPiS 2. KOP. Autor: Edward Strzelecki.

SŻPiS 2 KOP - Zaproszenie

 
 

W dniu 15. czerwca 2012 r. na terenie Aeroklubu Bydgoskiego odbędzie się spotkanie koleżeńskie członków i sympatyków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP. [ Zobacz więcej ]
 

23.05.2012 - Foto-reportaż: VII Przegląd Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej Mrocza - 2012.
Autor: Henryk Nazarewicz.

SŻPiS 2 KOP - Mrocza

W dniu 12 maja 2012 r. w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy odbył się VII Przegląd Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Przegląd odbywał się pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, Komendanta Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP, Starosty Nakielskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. Nasze Stowarzyszenie ufundowało puchar z dyplomem dla najmłodszego uczestnika przeglądu. Stowarzyszenie reprezentował ppłk rez. Henryk Nazarewicz. [ Zobacz więcej ]
 

10.05.2012 - Foto-reportaż: Zawody sportowo-obronne. Bydgoszcz 2012. Autor: Czesław Hrut.

SŻPiS 2 KOP Bydgoszcz

 

W dniu 27.04.2012 r. na strzelnicy garnizonowej w Bydgoszczy odbyły się zawody sportowo-obronne o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. [ Zobacz więcej ]
 

08.05.2012 - Foto-reportaż: Spotkanie patriotyczno-obronne młodzieży. Bydgoszcz 2012. Autor: Czesław Hrut.

SŻPiS 2 KOP Bydgoszcz

 

W dniu 12.04.2012 r. członek Zarządu Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP ppłk rez. Czesław Hrut reprezentował Stowarzyszenie w zorganizowanym przez Zarząd Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy spotkaniu patriotyczno-obronnym młodzieży szkolnej na terenie 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. [ Zobacz więcej ]
 

23.04.2012 - Komunikat: Zawody sportowo-obronne. Autor: Edward Strzelecki.

W dniu 27.04.2012 o godz. 10 na strzelnicy garnizonowej odbędą się zawody sportowo-obronne w strzelaniu z broni krótkiej i długiej o puchar marszałka Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomorskiego, prezesa SŻPiS 2. KOP i prezesa ZW ZŻWP.
 

Prosimy chętnych o zgłaszanie się do kol. Hruta (tel. 660 108 092) lub Nazarewicza (507 334 655).

[ Zobacz: Regulamin zawodów ]
 
 

17.04.2012 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Autor: Edward Strzelecki.

W dniu 17.04.2012 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, podczas którego zostały omówione bieżące sprawy wynikające z planu pracy a w szczególności przygotowania do spotkania koleżeńskiego w czerwcu. Szczegółowo omówiono i rozdzielono zadania w zakresie zamówienia miejsca, cateringu i zaproszeń.

Tradycyjnie spotkanie organizowane będzie na terenie Aeroklubu Bydgoskiego. [ Zobacz więcej ]
 

20.03.2012 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Autor: Edward Strzelecki.

Dnia 20.03.2012 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu, podczas którego omówiono zadania wynikające z planu pracy na rok 2012.

Na wstępie rozważano, na wniosek kol. Edmunda Łącznego, propozycję podjęcia działań w celu umożliwienia dostępu i wglądu dla społeczeństwa Bydgoszczy a szczególnie młodzieży szkolnej, do tablicy pamiątkowej umieszczonej na kamieniu przy sztabie byłego 2 KOP poprzez jego przeniesienie w rejon opłotowania koszar umożliwiając wgląd osobom z zewnątrz. [ Zobacz więcej ]
 

13.03.2012 - Komunikat: Zebranie Zarządu SŻPiS 2. KOP. Autor: Edward Strzelecki.

W dniu 20.03.2012 r. (wtorek) o godz. 19.00 odbędzie się zebranie Zarządu Stowarzyszenia (Hotel Ikar, ul. Szubińska).
 

Porządek zebrania: 1. sprawy wynikające z planu pracy na rok 2012; 2. sprawy personalne, rozpatrzenie wniosków o wstąpienie do Stowarzyszenia.
 
 

18-20.01.2012 - Kalendarium 2. KOP - uzupełniono dane za lata 1993-94 rok. Autor: Zbigniew Przęzak.

Logo 2. KOP

 

W dziale Kalendarium 2. KOP udostępniono kolejne dane z Kroniki Jednostki Wojskowej 4138, dotyczące głównych wydarzeń z 1993 i 1994 roku. Zobacz więcej: [ 1993 rok ] i [ 1994 rok ]
 

13.01.2012 - Walne Zebranie i Noworoczne Spotkanie Stowarzyszenia. Autor: Edward Strzelecki.

W dniu 13.01.2012 r. w Restauracji Cztery Pory w Bydgoszczy przy ul. Pięknej 13 odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia i Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie.


Spotkanie Noworoczne Stow. ŻPiS 2. KOP - 2012.
 

Relacja z Walnego Zebrania i Spotkania Noworocznego Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP: [ Zobacz więcej ]
 

Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP