Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.
Logo SŻPiS 2. KOP

Stowarzyszenie
Żołnierzy Pracowników i Sympatyków
2. Korpusu Obrony Powietrznej


Wiadomości archiwalne z 2010 roku


[ Wiadomości bieżące ]    Archiwum: [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. - 29.12.2010 - Zbigniew Przęzak.

Ustalono, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się dnia 14.01.2011 r. o godz. 17.00 w Klubie Garnizonowym “LOTNIK” w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 103. Ustalono ponadto, że w przypadku braku quorum w ww. terminie, jako drugi termin Zebrania przyjęto ten sam dzień o godz. 17.30.
 

[ Zobacz więcej ]
 

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. - 07.12.2010 - Zbigniew Przęzak.

Zarząd wysłuchał informacji na temat organizacji i zabezpieczenia logistycznego spotkania noworocznego, które odbędzie się zaraz po Zebraniu. Członkowie Zarządu uznali za konieczne spotkanie się na jeszcze jednym, przed zabraniem, posiedzeniem Zarządu w dniu 12.01.2010 r.
 

[ Zobacz więcej ]
 

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. - 11.10.2010 - Zbigniew Przęzak.

Posiedzenie poświęcone było:

  • omówieniu i rozliczeniu spotkania koleżeńskiego z dnia 04.09.2010;
  • rozpatrzeniu wniosków o przyjęcie do Stowarzyszenia nowych Członków;
  • opracowania wstępnych ustaleń dotyczących przygotowania Walnego Zebrania Członków;
  • omówieniu spraw bieżących.

[ Zobacz więcej ]
 

Spotkanie Koleżeńskie Stowarzyszenia - 11.10.2010 - Zbigniew Przęzak.


Spotkanie koleżeńskie ŻPiS 2. KOP.
Spotkanie Koleżeńskie Stow. ŻPiS 2. KOP - 04.09.2010.
 

[ Zobacz więcej ]
 

Obchody Święta Lotnictwa Polskiego - 27.08.2010 - Zbigniew Przęzak.

Przed pomnikiem poświęconym lotnikom odbyła się uroczystość związana ze Świętem Lotnictwa Polskiego.

W imieniu Stowarzyszenia kwiaty złożyli (na zdjęciu od lewej):

  • płk dypl. Krzysztof BOCHEŃSKI -członek Stowarzyszenia;
  • ppłk dypl. Henryk NAZAREWICZ - skarbnik Stowarzyszenia;
  • ppłk mgr Wiesław KOSICKI - wiceprezes Stowarzyszenia;
  • płk dypl. Tadeusz LEWANDOWSKI - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

[ Zobacz więcej ]
 

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia - 26.05.2010 - Zbigniew Przęzak.


Zarząd Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia (na zdjęciu od lewej): płk rez. Tadeusz Lewandowski, ppłk rez. Henryk Nazarewicz, gen. bryg. Marian Dering, ppłk rez. Wiesław Kosicki, ppłk rez. Edmund Łączny, ppłk rez. Edward Strzelecki.
 

W trakcie posiedzenia skupiono się na sprawach planowanych na najbliższy okres i innych.
 

[ Zobacz więcej ]
 

Zawody strzeleckie - 24.04.2010 - Zbigniew Przęzak.

Dnia 24.04.2010 r. odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i o Puchar Prezesa ZBŻZ WP.
 

[ Zobacz więcej ]
 

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia - 13.04.2010 - Zbigniew Przęzak.

Posiedzenie rozpoczęto chwilą zadumy i refleksji na tragedią, jaką była katastrofa samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w dniu 10.04.2010 r. Wspominano i wyrażano żal z powodu śmierci Pary Prezydenckiej oraz 94 pozostałych osób, które podczas tego tragicznego lotu były na pokładzie samolotu.
 

W dalszej części skupiono się na sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia i omówiono następujące sprawy:...
 

[ Zobacz więcej ]
 

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia - 24.02.2010 - Zbigniew Przęzak.

Podczas posiedzenia omówiono następujące problemy:
 

1. Oceniono organizację i przebieg Walnego Zebrania oraz Spotkania Noworocznego w dniu 8.01.2010 r. Wypowiadający się w tej sprawie członkowie Zarządu stwierdzili, że w opinii uczestników, zarówno zebranie, jak i spotkanie, pod względem organizacyjnym przebiegły sprawnie. Spotkanie, uznali członkowie Stowarzyszenia, “przyjęło” się, jako sprawdzona i bardzo dobra forma podtrzymywania i tworzenia nowych najlepszych relacji pomiędzy naszymi Członkami...
 

[ Zobacz więcej ]
 

Pożegnanie do rezerwy - 31.01.2010 - Zbigniew Przęzak.

Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzej Błasik pożegnał w Sali Tradycji Sił Powietrznych odchodzących do rezerwy członków naszego Stowarzyszenia: płk. dypl. Wiesława Poławskiego i płk. dypl. Andrzeja Kubiaka...
 

[ Zobacz więcej ]
 

Walne Zebranie Stowarzyszenia - 08.01.2010 - Zbigniew Przęzak.

O godz. 17.00 w Klubie Garnizonowym LOTNIK przy ul. Szubińskiej 103 w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP.


Walne Zebranie Stowarzyszenia...
Na zdjęciu od lewej Od lewej: ppłk rez. Wiesław Kosicki, gen. bryg. Marian Dering (za mównicą) i ppłk rez. Edward Strzelecki.
 

Po Zebraniu odbyło się Spotkanie Noworoczne, w którym uczestniczyli Członkowie Stowarzyszenia oraz osoby deklarujące wstąpienie do Stowarzyszenia. Atmosfera spotkanie była, tradycyjnie niezwykle sympatyczna.
 

[ Zobacz więcej ]
 

Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP