Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.
Logo SŻPiS 2. KOP

Stowarzyszenie
Żołnierzy Pracowników i Sympatyków
2. Korpusu Obrony Powietrznej


Wiadomości archiwalne z 2008 roku


[ Wiadomości bieżące ]    Archiwum: [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia - 04.12.2008 - Zbigniew Przęzak.

Trwają przygotowania do Walnego Zebrania Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP w styczniu 2009 r. Posiedzenie Zarządu poświęcone zostało sprawom organizacyjnym. Kolejne posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na 6.01.2009r...
 

[ Zobacz więcej ]
 

Spotkanie Koleżeńskie Stowarzyszenia - 29.08.2008 - Zbigniew Przęzak.

W dniu 29.08.2008 odbyło się spotkanie koleżeńskie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP.


Spotkanie Koleżeńskie Stowarzyszenia.
Spotkanie Koleżeńskie Stowarzyszenia.
 

[ Zobacz więcej ]
 

Święto Lotnictwa Polskiego - 28.08.2008 - Zbigniew Przęzak.

W dniu 28.08.2008 r. przy Pomniku Lotnika na Błoniu w Bydgoszczy odbyła się uroczystość z okazji Święta Lotnictwa. W imieniu Stowarzyszenia kwiaty złożył ppłk Wiesław Kosicki i płk Tadeusz Lewandowski...
 

[ Zobacz więcej ]
 

Katastrofa w Mirosławcu - 23.01.2008 - Zbigniew Przęzak.

W dniu 23.01.2008 r. o godz. 19.07 w Mirosławcu w katastrofie lotniczej zginęło dwudziestu naszych kolegów-żołnierzy...
 

[ Zobacz więcej ]
 

Odeszli do rezerwy - 22.01.2008 - Zbigniew Przęzak.

W dniu 22.01.2008 r., minister obrony narodowej Bogdan Klich pożegnał, odchodzących do rezerwy: ostatniego dowódcę 2. KOP, gen. bryg. pil. Tadeusza Kuziorę oraz ostatniego zastępcę dowódcy 2. KOP, Prezes naszego Stowarzyszenia, gen. bryg. Mariana Deringa...
 

[ Zobacz więcej ]
 

Spotkanie Noworoczne członków Stowarzyszenia - 11.01.2008 - Zbigniew Przęzak.


Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia.
Na zdjęciu od lewej: ppłk rez. Wiesław Kosicki i gen. bryg. Marian Dering.
 

W dniu 11.01.2008 r. odbyło się Spotkanie Noworoczne członków Stowarzyszenia oraz deklarujących chęć wstąpienia do Stowarzyszenia....
 

[ Zobacz więcej ]
 

Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP