Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

Stowarzyszenie
Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP


( Linki )


 
Stowarzyszenia

Logo ZZWP Koło nr 24 w Gryficach

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 24 im. I Armii Wojska Polskiego w Gryficach.

Zarząd Koła (stan na dzień 13.09.2010): Prezes płk rez. Krzysztof Tokarczyk, Vice-Prezes ppłk rez. Grzegorz Walczak, Vice-Prezes kpt. rez. Stanisław Kozioł, Sekretarz ppłk rez. Marek Walenczak, Skarbnik mjr rez. Jerzy Jackiewicz i Członek Zarządu ppłk rez. Józef Chyła.


Odznaka Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników RADAR

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR zrzesza byłych żołnierzy zawodowych jeleniogórskich wojskowych szkół radiotechnicznych i absolwentów tych szkół. Absolwenci tych szkół także brali czynny udział w tworzeniu i eksploatacji Wojsk Rakietowych WOPK (WLOP).


Odznaka Stowarzyszenia 31 kdr OP

 

31 Kórnicki dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Kórniku – Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków.


Witryny jednostek wojskowych Sił Powietrznych.

Odznaka Sił Powietrznych RP

Siły Powietrzne były rodzajem sił zbrojnych przeznaczonym głównie do obrony przestrzeni powietrznej kraju. Struktura organizacyjna Sił Powietrznych obejmuje: Dowództwo Sił Powietrznych, Centrum Operacji Powietrznych z podległymi ośrodkami dowodzenia i naprowadzania oraz centrami koordynacji operacji powietrznej, dwie brygady lotnictwa taktycznego, brygadę lotnictwa transportowego, dwie brygady rakietowe OP i dwa pułki rakietowe OP, dwie brygady radiotechniczne oraz jednostki zabezpieczenia i szkolne.


Odznaka 3 WBR OP m. Sochaczew.

3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej m. Sochaczew, kontynuuje tradycje, powstałej w rejonie Lublina 20.08.1944 roku, 3. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej. Szlak bojowy 3. DAP wiódł z Lublina do Łużyc przez Międzyrzecz Podlaski, Siedlce, Mrozy, Warszawę, Łódź, Poznań, Krzyż, Bolesławiec i Nysę. Dywizja, w trakcie działań bojowych, zniszczyła 12 samolotów niemieckich i wiele celów naziemnych...


Inne.

Wspomnienia i refleksje przeciwlotnika.