Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 
Logo Stowarzyszenia2KOP.pl

Stowarzyszenie
Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP


( Dane teleadresowe Stowarzyszenia )


 
 
 

 
 

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes płk rez. Załóg Krzysztof tel.: 509 764 650  
Zastępca Prezesa ppłk rez. Hrut Czesław tel.: 660 108 092  
Zastępca Prezesa ppłk w st. spocz. pil. Niewiadomy Janusz tel.: 609 233 182  
Sekretarz ppłk w st. spocz. Strzelecki Edward tel.: 604 293 271  
Skarbnik ppłk w st. spocz. Nazarewicz Henryk tel.: 507 334 655  
Członek ppłk w st. spocz. Stec Zygmunt tel.: 604 545 155  
Członek st. chor. sztab. w st. spocz. Pawłowski Adam tel.: 695 634 857   
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący płk rez. Drumowski Marek tel.: 530 300 442  
Członek ppłk w st. spocz. Nowakowski Zbigniew tel.:  
Członek st. chor. sztab. w st. spocz. Graczyk Waldemar tel.:  
 
Inne:
Administrator strony      
 
Konto: Bank Zachodni WBK S.A.: 84 1090 1896 0000 0001 0938 4666
Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników... 85-915 Bydgoszcz, ul. Szubińska 103
 
Do pobrania deklaracja członkowska: plik PDF lub plik DOC

 
 

Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP