Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2 Korpus Obrony Powietrznej
m. Bydgoszcz


( Kalendarium 2. KOP )


 
Logo 2. KOP

Dowództwo 2. Korpusu, na przestrzeni lat wykonało wiele zadań. W naszym archiwum odnotowano daty, które dla Dowództwa i całego Korpusu były niezwykle istotne. Wi±zały się one ze strukturami, sprzętem, ale przede wszystkim z ludĽmi.

¬ródłem wiedzy w tym zakresie jest głównie Kronika JW 4138.

W sierpniu 2006 r., zespół: ppłk rez. Wiesław Kosicki, ppłk rez. Henryk Nazarewicz, Maria Wierzchosławska i Emilia Brzozowska, postanowił zastosować skanowanie i fotografowanie różnych dokumentów, aby wzbogacić historię Korpusu. Oto efekty ich pracy:

Nazwa Korpusu Kalendarium za okres:
2 Korpus Obrony Przeciwlotniczej i Obszaru Kraju [ 1957 ]   [ 1958 ]   [ 1959 ]   [ 01.I. - 30.VI.1960 ]
2 Korpus Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju [ 1.VII - 31.XII.1960 ]   [ 1961× ]   [ 1.I. - 30.VI.1962 ]
2 Korpus Obrony Powietrznej Kraju [ 1.VII. - 31.XII.1962 ]   [ 1963 ]   [ 1964 ]
 
[ 1965 ]   [ 1966 ]   [ 1967 ]   [ 1968 ]   [ 1969 ]
2 Korpus Obrony Powietrznej Kraju [ 1970 ]   [ 1971 ]   [ 1972 ]   [ 1973 ]   [ 1974 ]
 
[ 1975 ]   [ 1976 ]   [ 1977 ]   [ 1978 ]   [ 1979 ]
2 Korpus Obrony Powietrznej Kraju [ 1980 ]   [ 1981 ]   [ 1982 ]   [ 1983 ]   [ 1984 ]
 
[ 1985 ]   [ 1986 ]   [ 1987 ]   [ 1988 ]   [ 1989 ]
2 Korpus Obrony Powietrznej [ 01.I - 30.VI.1990 ]   [ 01.VII - 31.XII.1990 ]
 
[ 1991 ]   [ 1992 ]   [ 1993 ]   [ 1994 ]
 
[ 1995× ]   [ 1996× ]   [ 1997× ]   [ 1998× ]   [ 1999× ]
2 Korpus Obrony Powietrznej [ 2000× ]   [ 2001× ]   [ 2002× ]   [ 2003× ]   [ 2004× ]
 
[ 2005 ]   [ 2006 ]   [ 01.I - 15.VI.2007 ]
 × - podstrony w trakcie budowy.
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP